Słowniczek

Fiskalizacja - proces przestawienia działania pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Od momentu wykonania fiskalizacji kwoty raportów dobowych są magazynowane w pamięci. Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej następuje generowanie miesięcznych raportów dla celów podatkowych. Każda kasa fiskalna i każda drukarka fiskalna musi zostać zafiskalizowana aby można ją było stosować do celów podatkowych. Podczas fiskalizacji następuje zapisanie do pamięci numeru NIP podatnika. Jest to proces jednorazowy nieodwracalny. Zmiana numeru NIP (np. zmiana organizacyjna, połączenie w spółkę itd.) powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego (pamięci fiskalnej) lub wymiany kasy.

Serwis urządzeń fiskalnych - firma uprawniona do serwisowania urządzenia (wykonywania odpowiednich napraw, przeglądów fiskalnych i innych interwencji serwisowych). W książce serwisowej urządzenia umieszcza się informację które osoby uprawnione są do wykonywania wyżej wymienionych czynności. Muszą być zgłoszone przynajmniej dwie osoby.

Kasa fiskalna - elektroniczne urządzenie ewidencjonujące i rejestrujące w pamięci fiskalnej sprzedaż każdego towaru lub usługi. Kasa może działać bez komputera.

Drukarka fiskalna - elektroniczne urządzenie ewidencjonujące i rejestrujące w pamięci fiskalnej sprzedaż każdego towaru lub usługi podłączone do komputera i ściśle współpracujące z programem sprzedaży.

Numer fabryczny - numer własny producenta służący np. do celów handlowych.

Numer unikatowy - unikalny numer pamięci fiskalnej, rejestrującej dzienne przychody i stany awaryjne; numerem tym oznakowane są wszystkie paragony i raporty fiskalne.

Numer ewidencyjny - numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

Zgłoszenie kasy przez podatnika - zgłoszenie odpowiedniemu do 7 dniu Urzędowi Skarbowemu fiskalizacji kasy w celu uzyskania numeru ewidencyjnego kasy.

Faktura dla osoby fizycznej - obrót na rzecz osób fizycznych podlega zaewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy fiskalnej również wówczas, gdy osoba taka żąda wystawienia faktury (ale nie na przedsiębiorstwo, ale prywatnie na imię i nazwisko). Wówczas paragon z kasy fiskalnej należy zszyć z kopią faktury pozostającą u sprzedawcy. Sprzedawca wystawiając na każdą przeprowadzoną transakcję fakturę VAT nadal objęty jest obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.